Hou Marken Mooi, niet zomaar een actiegroep!

In 2011 stak opeens een heuse storm op tegen de Bennewerf. Er werd een actiegroep opgericht die al hun giftige pijlen richtte op het tegenhouden van het project. Geen middel werd geschuwd, het plan en de bedenkers er van werd zo zwart mogelijk gemaakt door middel van hele en halve onwaarheden. Zelfs de beschuldiging van corruptie aan het adres van de familie van Oostrom was in hun ogen geoorloofd. De AWM wilde via de pers niet ¬†reageren op de aantijgingen. “De AWM gooit niet met moddder” zei de directeur en de familie van Oostrom werd verboden om na hun eerste reactie in de lokale krant nog meer informatie naar buiten te brengen. Alle instanties en overheden die betrokken waren bij het plan werden bestookt met tegenargumenten. De lokale en Provinciale politiek kreeg ernstige twijfels en dit zorgde voor een enorme vertraging.

De aanleiding van dit alles was een zeer slechte presentatie van de plannen door de gemeente Waterland aan omwonenden. De wethouder suggereerde dat het project al in kannen en kruiken was en dat niets de ontwikkeling nog tegen kon houden. Omdat de tegenstanders niet erkend werden als belanghebbenden en hun bezwaarschriften daarom niet ontvankelijk werden verklaard, werd besloten tot een andere manier van actievoeren. Allereerst werd een flyer verspreid met een animatie op schaal van de terp volgens HMM. Niet dat er bij het van internet geplukte tekeningetje een schaal had gestaan, maar dat deerde verder niet. Het tekeningetje van Teken- en ontwerpbureau Maarten Koning ¬†was door een grafisch ontwerper uitgespreid over het hele plangebied. Het resultaat was een lelijke stenen puist die bijna twee keer zo hoog en vier keer zo groot was uitgebeeld als het daadwerkelijke plan. Het was eigenlijk verwonderlijk dat slechts 30% van de Markers zich tegen dit afschuwelijke beeld verklaarde. De handtekeningen werden aangeboden aan de gemeente en de AWM en zijn in kaart gebracht. Niet alleen bleken er fikse dubbeltellingen te zijn, maar bij navraag bleken er ook nogal wat zogenaamde tegenstanders te zijn die geen idee hadden van hun “steun” aan de actiegroep. Toen deze mensen aan HMM te kennen gaven dat zij hun steun in wilden trekken, was dat volgens HMM “juridisch niet mogelijk”. Tot op de dag van vandaag beweert de actiegroep dat de steun zelfs gegroeid is naar meer dan 50%. Overigens zonder daar bewijs voor te leveren.

Gaandeweg zijn de meeste argumenten ontkracht tot alleen de locatie nog over bleef. Excuses voor al de onterechte aantijgingen zijn helaas nooit gemaakt. Wel heeft men in een gesprek toegegeven dat de tekst op de flyer waarmee zoveel handtekeningen werden opgehaald anders had gemoeten. In plaats van : “Dit wordt de Bennewerf” had er “Wordt dit de Bennewerf?” moeten staan. Dit had uiteraard een wereld van verschil gemaakt!

 

0321_0001