Het bouwplan

De Bennewerf moest een einde maken aan de toenemende ontgroening en vergrijzing op Marken. Het idee was om betaalbare woningen te bouwen voor starters, (jonge) gezinnen en senioren, zodat er doorstroming zou komen op de woningmarkt. Om ook de minder kapitaalkrachtige kopers een kans te geven was het idee om wind- en waterdicht  kopen mogelijk te maken, de koper kan dan zelf zorgdragen voor de afwerking.

Doelgroepgericht bouwen in plaats van marktgericht, het doel was om de leefbaarheid op het schiereiland te bevorderen. Winstmaximalisatie was niet nodig omdat de opbrengst van de woningen genoeg moest zijn voor de bouw van de Loods.

Een impressie van hoe de Bennewerf er vanaf de Kruisbaakweg, als je Marken op komt rijden, uit komt te zien boven: Een impressie van de impact van de Bennewerf op het uitzicht vanaf de Kruisbaakweg, als je Marken op komt rijden.

Omdat van oudsher op Marken werd gebouwd op verhogingen in het landschap vanwege de vele dijkdoorbraken en hiermee gepaard gaande overstromingen, zou een nieuwbouwplan er net zo uit moeten zien: een compacte terp in het buitengebied.

Het vernieuwende van de Bennewerf zit hem in  de parkeervoorziening die zich in de terp bevindt, zodat de ruimte rondom de terp niet verpest wordt door de aanblik van geparkeerde auto’s. Bij de andere terpen in het buitengebied is dit helaas wel het geval.

De Bennewerf is een holle terp op het maaiveld met één centrale ingang. Bewoners kunnen op deze manier voor hun deur parkeren en de boodschappen droog binnen brengen. Vanwege de parkeernorm die de gemeente Waterland stelt moet er een klein parkeerterrein achter de terp gerealiseerd moeten worden voor maximaal 16 auto’s voor bezoekers. Omdat de buitenmuren van de woningen tevens de binnenmuren van de parkeervoorziening zijn is het bouwen de helft goedkoper dan de bouw van een parkeergarage.

Een hoogleraar aan de TU in Delft is in 2014 gevraagd welke maatregelen mogelijk zijn om energiezuinig te bouwen. Hij adviseerde onder andere een warmtepomp in de aangrenzende Gouwzee, ledverlichting in de woningen en de toegangsweg (wat tevens lichtvervuiling voorkomt) en een grijswatercircuit voor de toiletten en de was. Helaas zijn zonnepanelen in het beschermde dorpsgezicht niet toegestaan, maar de  vergunning om  “De Loods” nieuw te bouwen biedt de mogelijkheid om de benodigde zonnepanelen voor de Bennewerf  te plaatsen. Met een dak op de zuidzijde van ruim 600 m2 kan zodoende in een groot deel van de energiebehoefte van de huishoudens worden voorzien.

Ook is er uitgebreid contact geweest met Warmteplan: een leverancier van isolatiemateriaal op basis van cellulose. Dit heeft een veel hogere isolatiewaarde dan de gangbare materialen en houdt tevens de warmte langdurig buiten. Niet onbelangrijk omdat koelen meer energie vraagt dan verwarmen. De toepassing van dit materiaal geschiedt met een “dampopen bouw” zodat mechanische ventilatie ook niet nodig is. Tevens zorgt dit voor een aangenaam binnenklimaat omdat overtollig vocht afgegeven wordt aan de buitenlucht Voor meer informatie over deze bouwwijze: www.warmteplan.nl.

Al deze maatregelen zijn bedoeld om dit nieuwbouwproject energieneutraal te maken.

Zowel de bouwtekeningen voor de nieuwe Loods als het ontwerp voor de Bennewerf zijn gemaakt door Bouwkundig ontwerp- en Tekenbureau Maarten Koning (www.maarten-koning.nl).