Een nieuwe terp op Marken

vijftien jaar na de lancering van de plannen  voor de Bennewerf lijkt de bouw van de nieuwe terp verder weg dan ooit.

Niet dat de politiek en de bewoners van Marken aanvankelijk niet enthousiast waren, integendeel: het plan kreeg vele keren een raadsbrede steun en ook de bevolking betuigde haar steun aan het plan in een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Een opeenstapeling van voorziene maar vooral onvoorziene omstandigheden zorgden er echter voor dat de gemeenteraad van Waterland in januari 2016 opdracht gaf aan B & W om niet langer medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling van het project.

De eindeloos traag draaiende ambtelijke molensonbetrouwbare samenwerkingspartners, externe adviseurs die graag uren schreven maar slecht werk leverden, en raadsleden met een slecht geheugen zorgden voor een zeer moeizaam proces. Als klap op de vuurpijl begon een nogal fanatieke actiegroep uit frustratie een heuse lastercampagne en droeg hiermee ook zijn steentje bij aan het mislukken van het jarenlange intensieve lobbywerk.

Ook de vastgoedwereld zat niet te wachten op mensen die wilden laten zien dat je ook doelgroepgericht kunt bouwen zonder louteraan winstmaximalisatie te denken.

Recent is een nieuw dieptepunt bereikt: de Wooncompagnie heeft de intitiatiefnemers voor de rechter gedaagd: men wil € 1,1 miljoen terug. Tussen neus en lippen krijgen ze ook het mislukken van het project in de schoenen geschoven. Haar eigen rol laat ze in de processtukken voor het gemak maar buiten beeld.

Wat is er nu precies gebeurd tussen 2002 en 2017? Het is bepaald geen vrolijk verhaal, maar het moet maar eens verteld worden.

Dit is een foto-animatie van de Bennewerf om de impact van de nieuwe terp op de omgeving te laten zien. Dit om een tegenwicht te geven aan de suggestieve flyer die de actiegroep “Hou Marken Mooi” heeft verspreid op Marken.

Alle documenten waar op deze website naar wordt verwezen zijn te vinden onder links/downloads.

Op 3 augustus 2017 kwam het verhaal van de familie van Oostrom aan de orde in het programma “Ons goeie geld” van NPO-2. De aflevering is terug te zien op de website van NPO-2

Onderstaand een 3-D-animatie van het bouwpan.