Een nieuwe terp voor Marken

Welkom op de website van bouwproject “De Bennewerf” te Marken. Op deze website willen wij informatie geven over het project en in woord en beeld verslag doen van de vorderingen. Op de ‘Nieuws’-pagina zijn recente ontwikkelingen te volgen.

 

Het bouwplan de Bennewerf is een bijzonder project. In allerlei opzichten.

Allereerst omdat er zoveel behoefte is op Marken aan nieuwe woningbouw, en dit een unieke kans wordt om een aantal woningen aan de voorraad toe te voegen.

Geen woningen voor de rijke Randstedeling, maar woningen voor de Marker, die niet weg wil uit dit prachtige dorp.

Het bouwplan zal worden gerealiseerd in een Rijksbufferzone. Het rijk en de provincie willen door middel van een aantal pilotprojecten bebouwing in deze beschermde groene zone toestaan.

De kwaliteitseisen voor deze ontwikkeling zijn uiterst streng. Het bouwplan dat er komt moet daaraan voldoen.

Daarnaast bestaan de gebieden rondom Marken uit vogelweidegebied. Het inpassen van het bouwplan in dit gebied moet daarom ook met grote zorg gebeuren.

Tot slot is heel het eiland een beschermd dorpsgezicht en zal ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg kritisch meekijken naar de ontwikkeling van het bouwplan.

Het bouwplan wordt ontwikkeld door de AWM. Alle projectinformatie kunt u vinden op de site www.debennewerf.nl. Als initiatiefnemers zijn wij nog altijd betrokken bij de ontwikkeling van het plan en willen wij ook graag nieuwtjes en informatie over het bouwplan op onze eigen site plaatsen.